Brandskyltar

Brandskyltar eller brandredskapsskyltar, är skyltar som anger placering av utrustning för brandbekämpning. Vid brand är det viktigt att snabbt kunna hitta till närmsta brandsläckare eller brandstege och då är en brandskylt ett bra hjälpmedel. Om det finns någon form av utrustning som används vid bekämpande av brand, som en brandfilt eller röklucka så bör dessa vara markerade.

Reflexskyltar med olika motiv

Vi tillverkar våra brandskyltar och branddekaler i vår fabrik i Göteborg med endast mijövänliga och slagtåliga material. Det är viktigt att skyltarna/dekalerna har en god beständighet gentemot den miljö den är placerad. Vi följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) i utförandet av våra brandskyltar, de skall bestå av minst 50% röd färg och vara i en kvadratisk eller rektangulär form. Vi erbjuder idag brandredskapsskyltar i vanlig matt färg, reflekterande färg eller i efterlysande färg. En efterlysande skylt passar bra då den lyser upp om lokalen plötsligt släcks ned, en reflexsskylt passar bra  då den är extra synlig ifall räddningstjänsten söker igenom lokalen med ficklampa.

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss