Visar 38 produkter
Filtrera Open filter
Rekommenderade Open sort

Brandskyltar

En brandskylts främsta syfte är att märka upp och ange placeringen av en fastighets brandbekämpningsutrustning. Vid en eventuell nödsituation exempelvis vid en brand så är det viktigt att snabbt kunna lokalisera utrustningen. Skyltar för brandberedskap kan både peka åt vilket håll brandutrustningen är placerad och vad för typ det är.

Brandskyltar för brandsläckare

Idag finns det ett gäng olika brandsläckare som täcker olika typer av ändamål beroende vad det är som tagit eld. Det är vanligt på brandskyltar som är placerade vid en brandsläckare att de beskriver vad det är för typ av innehåll i dem men även vad man använder dem på för att det ska ge störst effekt vid brandsläckning. Att veta vad de olika brandsläckarna är till för gör det lättare att veta vilken eller vilka typer som är mest lämpliga för exempelvis en arbetsplats.

Brandskyltar för olika typer av brandutrustning

Vid brand är det önskvärt att insatstiden, den tid mellan att branden upptäcks till att släckning påbörjas är så kort som möjligt. Tydliga brandskyltar som är strategiskt monterade som helst är 2 meter över marken är ett sätt att minska insatstiden. Brandskyltar är enkla att upptäcka och tydliga i sin utformning. Brandskyltar med röd bakgrund och vit text och symbol är vedertagna i Sverige och lättförståeliga. Den vanligaste formen av brandbekämpningsutrustning är brandsläckare, brandfilt, brandslang och brandstege. Alla dessa finns det en brandskylt för. Sedan finns det utrustning i fastigheten som också används för brandbekämpning, som brandlarm, röklucka eller stigarledning. Är dessa också klart märkta med brandskyltar så underlättar det för dem som behöver få tillgång till dessa snabbt.

Brandskyltar i olika material och storlekar.

Vi på JCGT designar och tillverkar brandskyltar i våra lokaler i Göteborg. Välj mellan olika material på våra brandskyltar så som plast, aluminium eller som en självhäftande dekal beroende vart brandskylten ska sitta. De är alla slagtåliga material som kan monteras både utomhus som inomhus. En brandskylt, eller brandredskapsskylt som det också kan kallas tillverkas vanligast i en matt färg så man lätt ska kunna se den. Hos oss kan ni också välja ett reflekterande material som syns väl i mörker om man lyser upp med en ficklampa. Eller ett efterlysande material som syns väl när det blir plötsligt mörkt i rummet. Att man lätt ska kunna se en brandskylt är viktigt i nödsituationer speciellt om ljusförhållandena kan vara begränsade.

Regler gällande brandredskapsskyltar

Vid utformning och tillverkning av brandskyltar så följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1). Skyltarna skall bestå av minst 50% röd färg och vara i en kvadratisk eller rektangulär form för att vara godkända för användning. Symbolerna är framtagna för detta ändamål och de används konsekvent över hela Sverige.

Kontakt oss angående brandkskyltar

Har ni några frågor eller funderingar gällande brandskyltar så är ni välkomna att höra av er till oss. Så ska vi hjälpa till så gått det går.

Ring 031 24 11 09 eller maila butiken@jcgt.se

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss