Om JC Gravyr & Tryck

Vi är en skylttillverkare i Majorna i Göteborg som med tidsenliga metoder för en anrik hantverkstradition vidare. Vi producerar i huvudsak skyltar och hjälpmedel för offentliga byggnader, tillverkningsindustrin samt butiker och privatpersoner.

Vår affärsidé

Kunden i fokus. Vi strävar alltid efter att motsvara, eller till och med överträffa kundens förväntningar och samtidigt få den att känna sig unik. Lyckas vi med det kommer vi också att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet med nöjda medarbetare och god lönsamhet.

Vår vision

Vi strävar efter en ökad tillgänglighet i samhället och göra det mer öppet för alla människor. För att nå vår vision så har vi tagit fram ett stort sortiment av skyltar och skyltsystem som alla kan förstå och ha glädje av. Vi investerar i ständig kompetensutveckling av personalen samt i de modernaste maskiner inom branschen. Då i stort sett all tillverkning sker i egen regi så ger det oss stora möjligheter att kundanpassa våra skyltar och göra dem exakt så som kunden önskar. Vi jobbar ständigt med att utöka vårt sortiment på hemsidan så ni enkelt kan hitta alla typer av skyltar som ni behöver hos oss. Om ni inte kan hitta en skylt som passar för just er så erbjuder vi möjligheten att designa och skapa er egen skylt i vårt webbaserade skyltverktyg. Ni hittar detta verktyg här:

Vårt miljöarbete

Vi arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor och är certifierade av Göteborgs Stad enligt nationell miljölednings-standard, Svensk Miljöbas, som är ett miljöledningssystem anpassat för mindre företag. Vi eftersträvar att bedriva affären med ett miljöansvar vilket innebär ett åtagande om ständiga reduceringar av vår negativa miljöpåverkan.

Detta innebär att vi ska ständigt följa upp samt genomföra förbättringar inom:

  • Materialanvändning
  • Avfallshantering
  • Produktionsmetoder såsom maskiner, kemikalieanvändning
  • Energiförbrukning
  • Transporter
  • Övriga förbrukningsmaterial
  • Kontorsmaterial