Kartor över fastigheter & Utrymningsvägar

En karta över fastigheten som är tillgänglig och enkel att förstå för era besökare kan underlätta för dem att hitta dit de ska. Syftet med en sådan karta är att på ett förenklat sätt beskriva byggnaden som gör att besökare snabbt kan lokalisera var de olika målpunkterna finns i huset. Äldre personer samt personer med funktionsnedsättning har inte kraft nog att leta sig fram i byggnaden som en frisk person kan göra. För deras del gäller det att hitta den kortaste vägen samt att se att den vägen också är framkomlig för dem.

Kartor som även märker ut utrymningsvägar är viktiga att ha vid eventuella nödfall där lokalen måste utrymmas snabbt.

Områdeskartor & Orienteringstavlor

En karta, som också kan kallas för Områdeskarta eller orienteringstavla, kan vara ett viktigt steg när man skall göra fastigheten mer tillgänglig för allmänheten. Används väl kontrasterande färger, vedertagna symboler och text så kan flera personer tyda kartan och bilda sig en uppfattning om byggnadens utformning.

Vi hjälper er med allt från design och tillverkning. Vi bestämmer tillsammans med er vad som är viktigt att ha med på kartan och hur den skall utformas. Vart kartan bör placeras och vilka färger som passar bäst. Om det skall vara en taktil karta eller inte, eller varför inte i graverad mässing?

Tillverkningen sker i våra lokaler i Göteborg. Vi är miljödiplomerade sedan 2012 och vi siktar alltid på att skapa kvalitativa produkter med en lång hållbarhet. Behöver ni en karta till er byggnad så är ni välkomna att höra av er till oss.

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss