Så skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss, även när det gäller din integritet. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Vi tillämpar nedanstående principer för personuppgiftshantering:

  • principen om laglighet, korrekthet och öppenhet
  • principen om ändamålsbegränsning
  • principen om uppgiftsminimering
  • principen om riktighet
  • principen om lagringsminimering, och
  • principen om integritet och konfidentialitet

Dessa principer styr vår verksamhet och är våra riktlinjer för behandling av dina personuppgifter och gäller när du anlitar våra tjänster.

Vår process för att samla personliga uppgifter

När du beställer på www.jcgt.se, begär offert eller visualisering via email eller telefon så registrerar vi dina kontaktuppgifter. Det handlar om organisationsnummer, (personnummer i de fall det rör sig om en privatperson eller person med enskilt företag), namn och adress för kontaktperson samt telefonnummer. Syftet med insamlingen är att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig och mot myndigheter.

Så skyddar vi dina personliga uppgifter

JC Gravyr & Tryck AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag. Vi har personuppgiftbiträdesavtal med våra samarbetspartners för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras enligt GDPR:s föreskrifter.  

Vårt ansvar

Vårt företag, med organisationsnummer 556669-2249, ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt och enligt GDPR:s föreskrifter.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter endast där det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera tjänster och produkter på ett affärsmässigt sätt samt där vi är förpliktade av myndighetsbeslut, det vill säga lagar och förordningar.

Vi lagrar endast uppgifter som krävs för att uppfylla kunders, leverantörers och myndigheters behov. Vi lämnar inte ut personuppgifter för annat syfte utan att berörd person ger sitt samtycke. Vår vd har det övergripande ansvaret för att GDPR-kraven efterlevs av företaget och dess anställda.

Våra kunders rättigheter 

Våra kunder har rätt att begära ut ett registerutdrag (Klicka Här) kostnadsfritt 1 gång per år för att få tillgång till vilka personuppgifter vi har lagrade. Våra kontaktuppgifter finns här nedan.

Ring 031 24 11 09 eller maila butiken@jcgt.se