Filter Close filter

Kategori / Symbol

  • Förbud
  • Fordon / Parkering

Storlek

  • 150 x 150 mm

Material

  • Aluminium
Visar 60 produkter
Filtrera Open filter
Rekommenderade Open sort

Parkeringsskyltar

Där det finns bilar finns det parkeringsplatser, och där det finns parkeringsplatser bör det finnas parkeringsskyltar. Parkeringsskyltar som klart och tydligt visar att detta är en parkeringsplats och vilka regler som gäller. Varje parkeringsplats har vissa regler som gäller just för den och dessa bör visas upp tydligt med parkeringsskyltar. Brist på parkeringsskyltar skapar förvirring och då blir det lätt fel. En parkeringsskylt, förkortat p skylt, skapar ordning och reda på parkeringen och gör vardagen enklare för de parkerande bilisterna.

Vem sätter upp parkeringsskyltar?

Ansvaret för uppsättning av parkeringsskyltar i offentliga miljöer är myndigheter, vanligtvis av kommunen eller staden där parkeringsplatsen är belägen. Det är vanligt att kommunala trafikkontor eller parkeringsmyndigheter ansvarar för att besluta om var parkeringsskyltar ska placeras och vilken typ av skylt som ska användas. Parkeringsskyltar som används till offentliga platser har vissa krav när det kommer till material och ljusegenskaper. Vi säljer inte denna typ av parkeringsskyltar, de parkeringsskyltar vi säljer är mer anpassade efter privat bruk.

Parkeringsskyltar för privat bruk

Privata parkeringsskyltar kan alla beställa och använda. P-skyltar som används för privat bruk är till för parkeringsplatser som inte ligger under kommunens ansvar. I allmänhet är det privata fastighetsägare som ansvarar för privata parkeringsskyltar på sina egna markområden. Det ligger i fastighetsägarens intresse att regler följs och att obehörig trafik inte parkerar på platsen. Här är det dock viktigt att kontrollera de regler som gäller i regionen innan ni sätter upp några parkeringsskyltar. Vissa områden kan ha särskilda krav på skyltarnas utformning, placering och färg, medan andra områden kanske inte tillåter egna skyltar alls. Det är också viktigt att parkeringsskyltarna inte vilseleder trafikanterna, detta kan orsaka faror och risker i trafiken.

Privata aktörer som behöver parkeringsskyltar

Som vi nämnt tidigare så är det fastighetsägaren som ansvarar för uppsättning av parkeringsskyltar och att dess regler följs. Sen kan behoven se annorlunda ut från fastighet till fastighet. Om fastigheten hyrs ut till fler olika verksamheter så kan det behövas olika parkeringsskyltar för varje. Dessa p-skyltar kan ha olika innehåll med olika förhållningsregler. Några exempel på dessa:

Parkeringsskylt besökare
Ett företag eller en butik som har tillgång till ett visst antal parkeringsrutor för sina besökare borde markera dessa tydligt. En parkeringsskylt med företagets namn eller logga på och med texten Besökare eller Kundparkering. Snyggt och tydligt visar företaget med parkeringsskyltar att dessa rutor tillhör dem och vilka de är till för.

Parkeringsskylt reserverad
En ”reserverad parkeringsskylt” är en skylt som används för att indikera att en specifik parkeringsplats är reserverad för en viss person eller grupp av personer. Den kan sitta utomhus på en parkeringsplats eller inuti ett parkeringshus. Det är vanligt att visa, med text och symbol, vem eller vilken grupp av människor som får parkera där. Men det kan också räcka med att endast skriva Reserverad på er parkeringsskylt.

Parkeringsskylt privat
Privata parkeringsskyltar är skyltar som vanligtvis används för att indikera att en parkeringsplats endast är avsedd för användning av personer som har tillstånd att använda platsen. Privata parkeringsskyltar kan vanligtvis hittas på parkeringsplatser som tillhör privata företag eller fastighetsägare, till exempel köpcentra, lägenhetskomplex eller kontorsbyggnader. Skyltarna är en viktig del av parkeringshanteringen och hjälper till att förhindra obehöriga att använda parkeringsplatser som är avsedda för särskilda personer eller grupper. Om man har en parkeringsplats som endast är till för en bil, ingen annan får använda platsen, så kan man märka skylten med bilens registreringsnummer. Skriv in numret rakt på parkeringsskylten eller beställ någon av våra skyltar där ni får med en tryckt version av er reg.plåt på skylten.

Parkeringsskylt hyrd
På flera ställer i landet är det möjligt att hyra en parkeringsplats en viss tid. Dessa parkeringsplatser är då endast till för personen som hyr dem. En parkeringsskylt med texten Hyrd på visar att denna plats inte är till för obehöriga. Då platsen kan hyras av ett flertal personer under ett år så räcker det att endast skriva Hyrd på skylten, istället för att byta ut skylten för varje hyresgäst.

Skylt personalparkering
Parkeringsplatser som är till för företags personal bör markeras upp med parkeringsskyltar med texten Personal / Personalparkering. Personal med egna bilar eller företagsbilar måste ha en bestämd plats ibland och då är en personalparkeringsskylt ett bra sätt att visa det. Skyltarna kan se olika ut från fall till fall, men texten Personal bör finnas med för ytterligare tydlighet.

Olika typer av parkeringsskyltar

Som vi nämnt tidigare så är en parkeringsskylt uppgift att förmedla de regler som finns gällande parkering i det området där skylten sitter. Det finns många olika typer av parkeringsskyltar som används för att reglera parkering på olika platser. Nedan följer några exempel:

P-skylt
En skylt som indikerar att det är tillåtet att parkera på en viss plats mot betalning. Här kan fastighetsägare själv ansvara för att se till att obehörig trafik inte utnyttjar parkeringen och utfärda böter. Eller så kan den ha ett avtal med ett privat säkerhetsföretag som jobbar med parkering.

Skylt Tidsbegränsad parkering
En skylt som visar hur länge man får parkera på en viss plats, exempelvis en skylt med en klocka som visar tillåten parkeringstid. Vissa butiker exempelvis erbjuder sina kunder en gratis parkeringsplats under deras besök där. Men ibland behövs det sättas en tidsbegränsning, som Max 2 timmar, för att undvika att parkeringsplatsen blir full. Det är verksamhetsägaren som bestämmer detta och som ansvarar för att det finns parkeringsskyltar för det.

Skylt Förbud mot parkering
En av de vanligaste parkeringsskyltarna är parkeringsförbuds-skylten. En skylt som kort och gott visar att på denna plats är det förbjudet att parkera. En parkering förbjuden skylt kan, likt en vanlig parkeringsskylt, innehålla en massa olika information. Läs mer om dessa skyltar här:

Skylt Handikapparkering
En skylt som indikerar att endast fordon med handikapptillstånd får parkera på en viss plats. Vid stora allmänna parkeringsplatser så är det vanligt att det finns ett antal parkeringsplatser som endast är till för de med handikapptillstånd. Men det kan också finnas på privata aktörers parkeringsytor. Exempelvis vid en privat vårdcentral så kan några av rutorna vara till för de med ett handikapp och då passar en handikapparkeringsskylt bra. En parkeringsskylt för handikapparkering brukar endast utrustas med en symbol av en person i rullstol, men vill man skriva till Handikapparkering så går det bra.

Skylt Laddstation för elbilar
En skylt som visar att platsen är avsedd för laddning av elbilar. En numera vedertagen skylt med bilen där en stickkontakt sticker ut mot en laddstation. Om ni erbjuder era kunder eller gäster möjligheten att ladda sin elbil på er parkering så är en sådan parkeringsskylt ett bra sätt att visa det.

Skylt Boendeparkering
En parkeringsskylt för boende kan se ut på olika sätt och användas på olika sätt. En sorts parkeringsskylt för boende placeras vid infarterna till bostadsområden för att informera om parkeringsregler för området. Det är viktigt att i områden där parkering är begränsad att de som bor där har tillgång till parkeringsplatser nära sitt hem. Det kan vara parkeringsskyltar med texten Boende på, eller med BRF:ns namn på eller liknande.

En annan typ av parkeringsskylt för boende är skyltar som sitter på varje parkeringsplats och som anger bostadens nummer. Dessa skyltar kan sättas på väggen eller på ett staket intill parkeringsplatsen och det brukar räcka med endast ett nummer på den.

Skylt Lastning och lossning
På vissa platser finns det ett generellt parkeringsförbud där det inte är tillåtet att parkera för någon. Men på några av dessa platser är det tillåtet att parkera en kort stund för exempelvis lastning och lossning. Här behövs det tydliga parkeringsskyltar som gör trafikanterna uppmärksammade om det.

Montering av parkeringsskyltar

Då p-skyltar kan se olika ut och behöva placeras på olika sätt i olika utrymmen så erbjuder vi ett flertal möjligheter när det kommer till montering. Parkeringsskyltar som skall sitta på en vägg, exempelvis i ett parkeringshus, kan med fördel skruvas upp med skruv eller tejp. Ska skylten sitta vid en väg eller på en plats där en fasad inte finns tillgänglig så kan parkeringsskylten monteras upp med ett stolpfäste. Antingen på en redan existerande stolpe, som en lyktstolpe, eller om kunden sätter upp en stolpe själv.

Viktigt att tänka på innan uppsättning av parkeringsskyltar

Som tidigare nämnt är det viktigt att kolla upp lokala föreskrifter och regler som gäller i regionen innan ni sätter upp parkeringsskyltar med olika regler. Har man en privat parkeringsplats där man vill bötfälla trafikanter som är obehöriga där så finns det lagkrav på detta, Lag (1984:318). Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att regler följs och att rätt parkeringsskyltar sätts upp. De parkeringsskyltar som vi säljer skall endast användas för privat bruk och inte på en allmän plats. De är tillverkade i matta och icke reflekterade material och det är Köparen ansvarar för att de regler och bestämmelser som gäller på platsen följs vid monteringen av p skylten.

Parkeringsskyltar för olika typer av fordon

Ett annat sätt som skiljer en parkeringsskylt från en annan är att den kan rikta sig till olika typer av fordon. Vissa parkeringsplatser är endast till för en viss typ av fordon och ibland är reglerna olika från fordon till fordon. Om en parkeringsplats är till för endast husbilar eller motorcyklar så bör detta förmedlas med parkeringsskyltar. Gärna med symboler men också med text om det krävs. Ibland är det inte tillåtet att parkera ett visst fordon på en plats, exempelvis elsparkcyklar eller mopeder utanför en butiksingång. Då finns det särskilda parkeringsskyltar för just detta ändamål. Hittar ni ingen parkeringsskylt som riktar sig mot ett visst fordon så kan ni höra av er till oss eller designa den själv.

Designa er egen skylt parkering

I vårt sortiment av parkeringsskyltar så hittar ni vanliga skyltar som täcker de flesta behoven när det kommer till skyltning av en parkeringsplats. Men ibland saknas något som behövs på den parkeringsskylt man behöver. En symbol, en text eller något annat. Är så fallet så kan man designa sina egna parkeringsskyltar hos oss. Man kan antingen ta en redan färdig design på en parkeringsskylt och sedan ändra den utefter ens önskemål. Skriva in namnet på bostadsrättsföreningen eller någon annan typ av information som är relevant.

Om ingen av de färdiga parkeringsskyltarna faller en i smaken så är det möjligt att skapa en parkeringsskylt helt från grunden. En skräddarsydd parkeringsskylt som uppfyller ens behov och specifika krav. Oavsett om skylten är till för ens företagsparkering, en skylt för besökare eller för funktionshindrade, så kan man skapa sin skylt hos oss. I vårt digitala skyltverktyg som man hittar här så kan man göra en parkeringsskylt som är unik i sin stil och utformning. En skylt som passar just på den plats där den skall sitta, med rätt information som är relevant för platsen. Efter att man valt storlek, färg, material på skylten så är det möjligt att skriva in sin text och välja typsnitt.

En egen parkeringsskylt behöver ju vara informativ och tydlig, men den kan också vara snygg på köpet. Lägg sedan in en passande symbol om så önskas eller varför inte en logga till företaget eller bostadsrättsföreningen? Då blir skylten en kombination av en parkeringsskylt och en reklamskylt för verksamheten / föreningen.

När kunden designar sina egna parkeringsskyltar så bestämmer den själv utseendet och den ser priset på skylten direkt. På så sätt skapar kunden sitt egna korrektur och då krävs det ingen extra handpåläggning för vår sida. På så sätt kan vi erbjuda egendesignade parkeringsskyltar till ett av Sveriges bästa priser och med kort leveranstid.

JCGT och Parkeringsskyltar

Vi på JCGT tillverkar högkvalitativa parkeringsskyltar med en lång hållbarhet till ett förmånligt pris. Vi är miljödiplomerade sedan 2012 och vi jobbar ständigt med att minska vårt klimatavtryck. Allt från val av material till arbetsmetoder. Vi både designar och tillverkar parkeringsskyltarna som vi säljer, vilket ger oss stora möjligheter. Det gör att vi kan hjälpa kunden att skapa och beställa unika parkeringsskyltar som inte kostar skjortan och med snabba leveranstider.

Fråga oss om parkeringsskyltar

Att köpa parkeringsskyltar är inte något man gör varje dag och vi förstår om det uppstår osäkerheter. Då är det bara att höra av sig till oss med frågor, vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Hittar kunden inte det den behöver så kan den höra av sig till oss och så kollar vi på det och hittar en lösning.

Hör av er med frågor om parkeringsskyltar idag!

031 24 11 09
butiken@jcgt.se

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss