Våra Produkter

Taktila Piktogram

Taktila Piktogram

Våra taktila piktogram har ett stort och brett utbud av tydliga symboler där valmöjligheterna är stora. Det finns möjlighet att välja färg, hörn, och storlek för att skylten ska passa in bra i lokalen och ge den bästa kontrasten så att det blir lätt för alla att hitta.

Våra Taktila Piktogram Link arrow
Kartor

Kartor

Att ha en tydlig och informativ karta i en lokal eller byggnad ger en tydlig överblick hur man ska navigerar och hitta rätt. Våra kartor går att göra taktila samt med punktskrift vilket skapar möjlighet för alla att tyda kartan både med synen och med känseln.

Våra Kartor Link arrow
Informationstavlor

Informationstavlor

Våra informationstavlor kan utformas på olika sätt. Allt från en skylt med öppettider till en våningsskylt som beskriver vilken avdelning som ligger på respektive våning. Självklart gå dessa att göra taktila så alla har möjlighet att läsa informationen.

Våra Informationstavlor Link arrow
Väggskylt

Väggskylt

Guida era gäster och besökare med hjälp av våra väggskyltar. Dessa går naturligtvis att göra taktila med punktskrift så personer med synnedsättning också kan läsa skylten. Det går även att använda sig av symboler för att förtydliga informationen ytterligare.

Våra Väggskyltar Link arrow

Om taktila skyltar

Ungefär 1% av Sveriges befolkning har nedsatt synförmåga som kräver extra stöd i vardagen. Det är primärt för dessa människor som taktila skyltar finns. Det är sannolikt så att flera med fullt fungerande syn som läser denna text stöter på uttrycket taktil skylt för första gången. Vi kan däremot garantera att alla har sett en. Taktila skyltar är nämligen de som har text och symbol som är upphöjda samt att de har en braille (blindskrift) undertill.

Känns det bekant?

Här kommer vi på JCGT tala om taktila skyltar, om det inte redan framgått tydligt. Vi kommer både att presentera våra specifika lösningar och tala om den viktiga funktion som skyltarna spelar i samhället. Vi kommer att börja med det senare.

Tillgänglighet för alla

Låt oss titta på mängden människor som är i behov av taktila skyltar för en fungerande och välorienterad vardag igen. Vi nämnde i stycket ovan att det rör sig om 1% av Sveriges befolkning som har nedsatt synförmåga. Det motsvarar alltså så mycket som 100 000 människor. Med sedan finns det även de personer med kognitiva funktionsvariationer och personer som inte kan det svenska språket. Taktila skyltar är viktigt för att alla ska känna sig inkludera i samhället. Skyltarna ger dessa människor en trygghet och tillgänglighet till samma platser som alla andra personer. Det kan röra sig om diverse publika lokaler som tillgängliggörs – exempelvis teater, museum, konserter, idrottsevenemang och mycket annat. Taktila skyltar används också för att underlätta för orientering i vardagen – exempelvis genom skyltar på kommunaltrafik, i affärer, i parker och annat.

Det är och ska alltid vara en självklarhet för vårt samhälle att erbjuda taktila skyltar till de som är i behov av det. På JCGT är vi stolta över att vara ett av företagen som erbjuder dessa lösningar till företag, organisationer och föreningar ute i landet.

Våra taktila skyltar

För varje år som går så vänder sig allt fler till oss på JCGT för beställning av taktila skyltar. I takt med detta så har vår verksamhet såväl som våra produkter utvecklats. Taktila skyltar har blivit ett specialistområde som vi behärskar väl och har mycket kunskap om. Vi kan specialdesigna och levererar skyltar av hög kvalitet och för en stor variation av syften.

Ovan följer några av de vanligaste taktila skyltar som vi producerar och levererar regelbundet. Om du inte hittar det som du söker är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail. Vi ordnar det mesta!

Har du några frågor eller funderingar om taktila skyltar?

Ring oss på  031 24 11 09 eller maila till butiken@jcgt.se!

Väggskyltar

Väggskyltar tillhör en av de absolut vanligaste kategorierna av taktila skyltar. De är precis vad namnet vittnar om. Skyltar som placeras på väggar och som kan användas i lokaler av varierande typ. Det kan exempelvis handla om beskrivningar av lokalen. Hur personen som läser den taktila skylten ska navigera sig i byggnaden eller vad som finns var.

Vi på JCGT anpassar vi våra taktila skyltar utefter våra kunders behov och inte tvärtom. Detta innebär att vi både designar och tillverkar våra skyltar på vår produktionsavdelning i Göteborg. Vi kan anpassa färg, text, symboler och mängd information på skylten helt utifrån vad du som kund önskar.

Taktila Piktogram

Piktogram är ett visuellt språk som syftar till att underlätta för personer med synnedsättning i vardagen. Språket består av hundratals olika symboler som kan förstås både av synskadade och av personer med full synkapacitet. De taktila piktogram som erbjuds av oss på JCGT är specialframtagna för att underlätta för läsbarhet. De är ljusabsorberande, består av icke-reflekterande, återvinningsbart material och uppfyller alla krav som ställs av Myndigheten för Delaktighet (MFD).

Informationstavlor

Informationstavlor har inte gått någon människa förbi. De finns på alltifrån varuhus och idrottsarenor som tandläkarmottagningar, vid entréer och trappor. Varhelst information behöver förmedlas helt enkelt, och som man kan förstå så är det på ganska många platser. Denna information ska också förmedlas till personer med nedsatt synförmåga. Taktila skyltar i form av informationstavlor bidrar med just detta. Vi på JCGT specialanpassar den typen av taktila skyltar till att passa för varje kunds enskilda behov. Kunden säger till oss vilken information som skylten ska innehålla och vi ordnar det – snabbt och enkelt!

Taktila kartor

Kartor ska vara tillgängliga för att alla och därför finns även taktila skyltar av denna typ. Precis som i kategorin informationstavlor så finns det förstås oerhört många sammanhang i vilket en taktil karta kan komma till pass. De syftar helt enkelt till att underlätta för personer med nedsatt syn och personer med andra kognitiva funktionsvariationer att orientera sig i en byggnad, park eller annat. Det kan också handla om taktila skyltar/kartor vars primära syfte visar utrymningsvägar i en byggnad.

Vi på JCGT har lång erfarenhet av att designa och producera taktila kartor. När en kund kontaktar oss för att beställa denna typ av skyltar ser vi till att noga gå igenom vilken information som ska finnas. Vi bistår också med en konsultation kring material, placering och annat som är viktigt att tänka på kring taktila skyltar.

Kontrast och placering

Det finns mycket att tänka på när man arbetar med taktila skyltar. Deras huvudsakliga syfte är att underlätta för läsbarhet. Därför ska det också vara en självklarhet att alltid ha läsbarheten i bakhuvudet när man designar, tillverkar och sätter upp skyltarna. Kontrast och placering är två viktiga komponenter. För att de taktila skyltarna ska vara optimerade för de med nedsatt syn är det viktigt att arbeta med kontraster. Svart text mot ljus bakgrund, eller tvärtom. Det är också centralt att placera skylten i den höjd och på den plats på en vägg där en synskadad kan förvänta sig att den taktila skylten/skyltarna finns.

Kontakta oss angående Taktila Skyltar!

Alla lyckade samarbeten börjar med en första kontakt. Kontakta oss på JCGT och boka in ett möte för att lära dig mer om oss och om de produkter inom taktila skyltar som vi erbjuder!

Vill du veta mer om JCGT och/eller våra produkter?

Hör av dig oss via telefon på 031 24 11 09 eller maila till butiken@jcgt.se redan idag!

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss