Våra Produkter

Taktila Piktogram

Taktila Piktogram

Våra taktila piktogram har ett stort och brett utbud av tydliga symboler där valmöjligheterna är stora. Det finns möjlighet att välja färg, hörn, och storlek för att skylten ska passa in bra i lokalen och ge den bästa kontrasten så att det blir lätt för alla att hitta.

Våra Taktila Piktogram Link arrow
Kartor

Kartor

Att ha en tydlig och informativ karta i en lokal eller byggnad ger en tydlig överblick hur man ska navigerar och hitta rätt. Våra kartor går att göra taktila samt med punktskrift vilket skapar möjlighet för alla att tyda kartan både med synen och med känseln.

Våra Kartor Link arrow
Informationstavlor

Informationstavlor

Våra informationstavlor kan utformas på olika sätt. Allt från en skylt med öppettider till en våningsskylt som beskriver vilken avdelning som ligger på respektive våning. Självklart gå dessa att göra taktila så alla har möjlighet att läsa informationen.

Våra Informationstavlor Link arrow
Väggskylt

Väggskylt

Guida era gäster och besökare med hjälp av våra väggskyltar. Dessa går naturligtvis att göra taktila med punktskrift så personer med synnedsättning också kan läsa skylten. Det går även att använda sig av symboler för att förtydliga informationen ytterligare.

Våra Väggskyltar Link arrow

Om taktila skyltar

Ungefär 1% av Sveriges befolkning har nedsatt synförmåga som kräver extra stöd i vardagen. Det är primärt för dessa människor som taktila skyltar finns. Det är sannolikt så att flera med fullt fungerande syn som läser denna text stöter på uttrycket taktil skylt för första gången. Vi kan däremot garantera att alla har sett en. Taktila skyltar är nämligen de som har text och symbol som är upphöjda samt att de har en braille (blindskrift) undertill.

Känns det bekant?

Här kommer vi på JCGT tala om taktila skyltar, om det inte redan framgått tydligt. Vi kommer både att presentera våra specifika lösningar och tala om den viktiga funktion som skyltarna spelar i samhället. Vi kommer att börja med det senare.

Tillgänglighet för alla

Låt oss titta på mängden människor som är i behov av taktila skyltar för en fungerande och välorienterad vardag igen. Vi nämnde i stycket ovan att det rör sig om 1% av Sveriges befolkning som har nedsatt synförmåga. Det motsvarar alltså så mycket som 100 000 människor. Med sedan finns det även de personer med kognitiva funktionsvariationer och personer som inte kan det svenska språket. Taktila skyltar är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade i samhället. Skyltarna ger dessa människor en trygghet och tillgänglighet till samma platser som alla andra personer. Det kan röra sig om diverse publika lokaler som tillgängliggörs – exempelvis teater, museum, konserter, idrottsevenemang och mycket annat. Taktila skyltar används också för att underlätta för orientering i vardagen – exempelvis genom skyltar på kommunaltrafik, i affärer, i parker och annat. En taktil skylt är en relativ billig lösning som kan ge stor effekt och påverkan på de som behöver den.

Det är och ska alltid vara en självklarhet för vårt samhälle att erbjuda taktila skyltar till de som är i behov av det. På JCGT är vi stolta över att vara ett av företagen som erbjuder dessa lösningar till företag, organisationer och föreningar ute i landet.

Taktila skyltar med punktskrift

Ordet taktil kommer ifrån latinets tactilis och betyder som kan vidröras. En taktil skylt är ett bra och beprövat hjälpmedel som förstärker tillgängligheten i en lokal och ökar på så sätt möjligheten för fler personer att ta del av det som sker i där. En taktil skylt kan se olika ut men det finns lagkrav som vi följer och anpassar våra skyltar utefter. Speciellt när det kommer till text och punktskrift.

Texten på en taktil skylt är en så kallad relieftext, den är upphöjd 1 – 1,5 mm och vinklad 20 grader för att förenkla läsbarheten för personer som läser med fingrarna. Typsnittet skall vara rakt och enkelt och vara minst 15 mm högt för bra läsbarhet på långt håll.

Punktskrift kallas också braille efter den moderna punktskriftens skapare Louis Braille. Blindskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter och läses i huvudsak av människor som är blinda eller som har en synnedsättning. Vi följer Punktskriftsnämndens skrivregler för punktskrift vid tillverkningen av taktila skyltar. Vi erbjuder punktskrift i tre olika färger, vitt, svart och transparent.

Våra taktila skyltar

För varje år som går så vänder sig allt fler till oss på JCGT för beställning av taktila skyltar. I takt med detta så har vår verksamhet såväl som våra produkter utvecklats. Taktila skyltar har blivit ett specialistområde som vi behärskar väl och har mycket kunskap om. Vi kan specialdesigna och levererar skyltar av hög kvalitet och för en stor variation av syften.

Nedan följer några av de vanligaste taktila skyltar som vi producerar och levererar regelbundet. Om du inte hittar det som du söker är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail. Vi ordnar det mesta!

Har du några frågor eller funderingar om taktila skyltar?

Ring oss på  031 24 11 09 eller maila till butiken@jcgt.se!

Väggskyltar

Väggskyltar som taktila skyltar kan vändas på en mängd olika sätt och i olika syften. De är precis vad namnet vittnar om. Skyltar som placeras på väggar och som kan användas i lokaler av varierande typ. Det kan exempelvis handla om beskrivningar av lokalen. Hur personen som läser den taktila skylten ska navigera sig i byggnaden eller vad som finns var. En typisk taktil väggskylt är en sådan som pekar ut åt vilken riktning ett visst rum ligger.

Vi på JCGT anpassar vi våra taktila skyltar utefter våra kunders behov och inte tvärtom. Detta innebär att vi både designar och tillverkar våra skyltar på vår produktionsavdelning i Göteborg. Vi kan anpassa färg, text, symboler och mängd information på skylten helt utifrån vad du som kund önskar.

Taktila Piktogram

Den absolut vanligast taktila skylten ute i samhället, det taktila piktogrammet. En taktil skylt som kan beskriva i stort sett vilket rum som helst med text och bild. De tar inte stor plats och är de bra placerade så är de enkla att hitta och ta till sig. Vi erbjuder ett stort sortiment av taktila piktogramskyltar, med olika symboler och olika texter och saknas något så kan ni enkelt addera det till vårt sortiment.

Piktogram är ett visuellt språk som syftar till att underlätta för personer med synnedsättning i vardagen. Språket består av hundratals olika symboler som kan förstås både av synskadade och av personer med full synkapacitet. Att en bild eller symbol kan säga mer än många ord är ett välkänt faktum, bilder är för många personer det enda sättet att ta till sig och förstå information. Att ha symboler på taktila skyltar, eller alla typer av skyltar egentligen, gör dem med andra ord universella. Det gör att personer som inte kan läsa det svenska språket också kan ta till sig informationen som skylten förmedlar. De taktila piktogram som erbjuds av oss på JCGT är specialframtagna för att underlätta för läsbarhet. De är ljusabsorberande, består av icke-reflekterande, återvinningsbart material och uppfyller alla krav som ställs av Myndigheten för Delaktighet (MFD).

Informationstavlor

Informationstavlor har inte gått någon människa förbi. De finns på alltifrån varuhus och idrottsarenor som tandläkarmottagningar, vid entréer och trappor. Varhelst information behöver förmedlas helt enkelt, och som man kan förstå så är det på ganska många platser. Denna information ska också förmedlas till personer med nedsatt synförmåga. Taktila skyltar i form av informationstavlor bidrar med just detta. Vi på JCGT specialanpassar den typen av taktila skyltar till att passa för varje kunds enskilda behov. Kunden säger till oss vilken information som skylten ska innehålla och vi ordnar det – snabbt och enkelt!

Taktila kartor

Kartor ska vara tillgängliga för att alla och därför finns även taktila skyltar av denna typ. Precis som i kategorin informationstavlor så finns det förstås oerhört många sammanhang i vilket en taktil karta kan komma till pass. De syftar helt enkelt till att underlätta för personer med nedsatt syn och personer med andra kognitiva funktionsvariationer att orientera sig i en byggnad, park eller annat. Det kan också handla om taktila skyltar/kartor vars primära syfte visar utrymningsvägar i en byggnad.

Vi på JCGT har lång erfarenhet av att designa och producera taktila kartor. När en kund kontaktar oss för att beställa denna typ av skyltar ser vi till att noga gå igenom vilken information som ska finnas. Vi bistår också med en konsultation kring material, placering och annat som är viktigt att tänka på kring taktila skyltar.

Kontrast och Taktila skyltar placering

Det finns mycket att tänka på när man arbetar med taktila skyltar. Deras huvudsakliga syfte är att underlätta för läsbarhet. Därför ska det också vara en självklarhet att alltid ha läsbarheten i bakhuvudet när man designar, tillverkar och sätter upp skyltarna. Kontrast och placering är två viktiga komponenter. För att de taktila skyltarna ska vara optimerade för de med nedsatt syn är det viktigt att arbeta med kontraster. Svart text mot ljus bakgrund, eller tvärtom. Färgkontrasten bör vara minst 40 procent i ljushet enligt NCS färgskala. Det är lika viktigt att själva bakgrunden på skylten kontrasterar väl mot ytan den sitter på/är framför.

Enligt SRF (Synskadades riksförbund) är det centralt att placera skylten i den höjd och på den plats på en vägg där en synskadad kan förvänta sig att den taktila skylten/skyltarna finns. En taktil skylt som skall sitta vid en dörr placeras helst på väggen vid dörrhandtagets sida. En lämplig höjd är 140-160 cm över golvet. Den taktila skylten bör helst inte placeras på dörren då risken för kollision ökar. En person med nedsatt syns läsavstånd kan variera mellan 100-300 millimeter, så det är av yttersta vikt att personen ska ha möjlighet att kunna ställa sig tätt intill skylten. En bra placerad taktil skylt kan även läsas väl av personer med rullstol. Den sitter då inte för högt upp för den att nå skylten med fingrarna.

JCGT och Taktila skyltar

JCGT har tillverkat taktila skyltar i många år nu och vi har samlat på oss en lång och gedigen erfarenhet. Vi är inte rädda för att ge oss in i stora projekt och hjälpa kunden med sin taktila skyltning. Våra taktila skyltar designas och tillverkas i våra lokaler i Göteborg och detta ger oss många möjligheter. Vi kan skapa unika taktila skyltar för er och er verksamhet. Vill ni använda en färg som matchar rummet? Vill ni ha en egen symbol eller en annan text än den som erbjuds på vår hemsida? Vi kan ta fram i stort sett allt som ni önskar och vi hjälper er att skapa taktila skyltar som passar er. Detta göra vi till ett av Sveriges bästa priser, vi tillverkar och skickar skyltarna snabbt från oss. Vi har koll så de taktila skyltarna följer alla lagar och regler som finns.

Kontakta oss angående Taktila Skyltar!

Alla lyckade samarbeten börjar med en första kontakt. Kontakta oss på JCGT idag med era tankar och funderingar. Tillsammans med er tar vi fram de taktila skyltar som ni önskar och behöver. Vi kan hjälpa er med design och stil på era skyltar / kartor eller endast med tillverkning.

Vill du veta mer om JCGT och/eller våra produkter?

Hör av dig oss via telefon på 031 24 11 09 eller maila till butiken@jcgt.se redan idag!

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss