Vad bör kontrastmarkeras i offentlig miljö?

Kontrastmarkering
25 november 2021
Vad bör kontrastmarkeras i offentlig miljö?

I Sverige finns det ett flertal olika krav och byggregler som berör tillgänglighet och personer med en funktionsnedsättnings rättigheter att kunna orientera sig i det offentliga rummet. Dessa regler / lagar bygger på FN:s konvention som Sverige är juridiskt bunden till. Dessa regler berör olika delar vid utformning av offentliga byggnader och vad som bör tas hänsyn till. Enligt Arbetsmiljöverket skall ett byggnadsverks utformning ” vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” Läs mer här (Plan- och bygglag (2010:900)).  

Kontrastmarkering är ett nödvändigt och bra sätt att öka/ förbättra tillgängligheten i en offentlig lokal. Enligt Boverket så kan kontrast mot omgivningen skapas genom att använda olika material med olika färg och ljushet. Om kontrasten inte blir tillräcklig, minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System), så bör där finnas kontrastmarkering. Läs mer på Boverket här

Viktiga målpunkter som bör kontrastmarkeras

På en fastighet, i byggnaden och dess omgivning så finns där ett visst antal viktiga målpunkter som skall vara lätta att upptäcka för alla. Utomhus kan det vara parkeringsplatser och anhörigplatser för bilar, gångytor och friytor. Andra viktiga målpunkter är dessa: 

Trappor/Ramper 

Finns det en nivåskillnad på fastigheten så kan den vara svår att se för personer med nedsatt synförmåga. Därför är det viktigt att kontrastmarkera dessa. På en trappa så bör det översta och det understa trappsteget markeras och på en ramp bör markeringen visa vart rampen börjar och slutar. Fallolyckor är en av de mest vanliga orsakerna till att äldre personer ramlar och skadar sig i offentliga miljöer och är en enorm kostnad för samhället i form av ökat behov av sjukvård och mycket onödigt lidande för de drabbade. Många olyckor skulle kunna förhindras om trappor och nivåskillnader hade varit kontrastmarkerade. 

Dörrar

Dörrar som entrédörrar, hissdörrar, toalettdörrar och dörrar till utrymningsvägar och informationsställen skall vara enkla att hitta. Detta kan göras genom att ha en kontrasterande färg på dörren mot omgivningen, det går även att kontrastmarkera dörrkarmen med en kontrasterande vinyl. Vi rekommenderar även att markera upp dörrhandtaget. 

Toaletter / Badrum 

Om ett badrum eller offentlig toalett innehåller mycket vit färg, vitt kakel, vitt handfat och vit toalettstol, då blir det svårare för de med en synskada att se och hitta viktiga punkter som toaletten, handfatet och spegeln. En kontrastmarkering på toalettlocket är inte bara där för att göra den mer synlig, den visar också ifall toalettlocket är öppet eller stängd, som i sin tur hindrar personer från att lägga sin väska eller mobiltelefon rakt ner i toaletten. Handfat och spegeln synliggörs enklast med kontrastmarkering runt om dem, exempelvis med en kakelkontrast

Manöverdon

Fler viktiga målpunkter är en lokals olika manöverdon, som strömbrytare eller knappar för dörröppning. Dessa bör också vara tydligt markerade, gärna med en kontrastmarkering runt om dem så de blir enklare att upptäcka. 

Ledstråk

För att underlätta för personer med nedsatt funktionsförmåga att hitta mellan olika viktiga målpunkter så bör det finnas ledstråk i golvet som på ett logiskt sätt leder besökaren rätt. Dessa bör göras med avvikande material och färg och de bör utformas så de lätt kan följas med en teknikkäpp. 

Glaspartier / glaväggar

Väggar och partier med glas är vanliga i offentliga miljöer och dessa kan vara svåra att upptäcka för framförallt de med sämre syn och risken för kollision är mer påtaglig. Därför är det viktigt att dessa partier kontrastmarkeras väl. Ett glasparti är visserligen ingen viktig målpunkt i en byggnad, men det är ändå av yttersta vikt att det är väl synligt för att öka tillgängligheten i lokalen. 
Läs mer i Boverkets Byggregler, BBR, (2011:6) 

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss