Kontrastmarkering Trappa & Golv

Kontrastmarkering för trappor och golv (trappmarkering) är ett hjälpmedel som möjliggör för personer med nedsatt synförmåga att uppmärksamma nivåskillnader i offentliga miljöer och på så vis också reducerar risken för fallolyckor i trappor. Enligt Boverket (BFS 2011:6) så bör framkanten på trappavsatsen på det översta sättsteget samt det nedersta plansteget vara kontrastmarkerade. På så vis visar de vart trappan börjar och slutar. Synskadades riksförbund (SRF) rekommenderar användning av ramper i högsta möjliga mån. Men då det måste vara trappor så ska dessa vara tydligt markerade med kontrastmarkering trappa.

Kontrastmarkering trappa inomhus och utomhus

Vi säljer golvmarkering för bruk både inomhus och utomhus. De finns i olika färger för att passa olika typer av trappor, som stentrappor och betongtrappor. En mörk trappa bör märkas ut med en ljus kontrastmarkering och vice versa. Våra kontrastmarkering för trappor är också enkla att montera. Till våra golvprickar rekommenderar vi att ni använder er av vårt Monteringshjälpmedel för att försäkra er om att ni monterar golvkontrasten rakt och snyggt. Monteringsinstruktioner i pdf-format och en monteringsvideo finns på varje produkt. Kontrastmarkeringen passar lika bra för golv.

Svepyta

Våra kontrastmarkeringar fungerar även bra som markör för en dörrs svepyta. Det är ett bra hjälpmedel för personer med nedsatt synförmåga att uppfatta att där finns en dörr som automatiskt kan öppnas och på så sätt minska risken för personen att få dörren på sig.

Läs mer på Boverkets hemsida om kontrastmarkering

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss