Kontrastmarkering Trappa & Svepyta
Kontrastmarkering för trappor och golv (trappmarkering) är ett hjälpmedel som möjliggör för personer med nedsatt synförmåga att uppmärksamma nivåskillnader i offentliga miljöer och på så vis också reducerar risken för fallolyckor i trappor. Enligt Boverket (BFS 2011:6) så bör framkanten på trappavsatsen på det översta sättsteget samt det nedersta plansteget vara kontrastmarkerade. På så vis visar de vart trappan börjar och slutar.
Kontrastmarkering inomhus och utomhus
Vi säljer golvmarkering för bruk både inomhus och utomhus. De finns i olika färger för att passa olika typer av trappor, som stentrappor och betongtrappor. En mörk trappa bör märkas ut med en ljus kontrastmarkering och vice versa. De är också enkla att montera. Vi rekommenderar att ni använder er av vårt Monteringshjälpmedel för att försäkra er om att ni monterar golvkontrasten rakt och snyggt. Monteringsinstruktioner i pdf-format och en monteringsvideo finns på varje produkt.
Svepyta
Våra kontrastmarkeringar fungerar även bra som markör för en dörrs svepyta. Det är ett bra hjälpmedel för personer med nedsatt synförmåga att uppfatta att där finns en dörr som automatiskt kan öppnas och på så sätt minska risken för personen att få dörren på sig.

Läs mer på Boverkets hemsida om kontrastmarkering

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss