Får man sätta upp skyltar på privat mark?

Skyltar
25 augusti 2022
Får man sätta upp skyltar på privat mark?

Sverige består utav mycket vacker natur. Skogar, fjäll, stränder och sjöar som är vackra att titta på och härliga att befinna sig i. En hel del av denna natur ägs idag av markägare och andra privatpersoner. Är det tillåtet för dessa att förhindra folk från att ta del av deras mark? Är det tillåtet att sätta upp en skylt som säger Privat mark eller liknande?

Det korta svaret på den frågan är nej. I Sverige råder allemansrätten, vilket säger att ni har rätt att vistas i naturen. Det spelar ingen roll vem det är som äger tomten. Om det exempelvis finns ett stängsel runt om en mark där allemansrätten gäller så är det okej att passera det. En markägare får inte förhindra folk – genom att sätta upp förbudsskyltar – att ta del av denna mark. Om kommunen eller länsstyrelsen anser att markägaren har satt upp ett stängsel endast för att förhindra människor från att beträda marken, så kan de besluta om att stängslet skall rivas.

Men det finns undantag. Allemansrätten kommer inte endast med en massa rättigheter, den kommer med skyldigheter också. Skyldigheter som att inte störa eller förstöra naturen och att respektera de boende som bor nära intill marken där allemansrätten gäller. Det är tillåtet att lägga till och bada på en privat brygga, så länge man inte stör, uppehåller sig där för länge eller hindrar ägaren från att använda bryggan.

Allemansrätten
Allemansrätten ger dig rätten att vandra på stigar i naturen.

Tillstånd för att sätta upp skylt

Vill man som markägare sätta upp en skylt med texten Privat mark eller Obehöriga äga ej tillträde så krävs ett visst tillstånd. Enligt 5§ Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, måste en kommunal myndighet ge tillstånd om detta. Så länge det inte är helt uppenbart att allmänheten inte får befinna sig på området, då krävs det inget tillstånd för att sätta upp en skylt. Om väl kommunen ger tillstånd så skall detta tydligt stå med på skylten.

Detta innebär inte att vem som helst kan gå in och äta picknic på en persons toms hur som helst. Ett annat undantag från allemansrätten är att visa hänsyn till hemfridszonen. Hemfridszonen är det område runt bostaden där ägaren har rätt att befinna sig ostört. Detta område kan vara olika stort beroende på bostaden och dess placering. Överträdelse av hemfridszonen kallas hemfridsbrott. Vid hemfridszonens slut är det okej att sätta upp skyltar som hindrar obehöriga från att beträda marken. Det är också okej att sätta upp skyltar utan tillstånd som varnar för eventuella faror. Om ni har en tjur i en hage som inte bör skrämmas upp så kan en Varning för tjuren-skylt vara en bra lösning. Då hindrar ni inte folk från att beträda marken, men ni varnar dem.

Skylt enskild väg Motortrafik förbjuden
Enskild väg med förbudsskylt

Enskilda vägar

Skyltning på enskilda vägar kan också få förekomma. En enskild väg innefattas också av allemansrätten, det kan vara den enda väg som leder till sjöar eller bärmarker. Enligt Lantmäteriet är en enskild väg en väg som inte tas om hand av staten eller kommuner. Om en enskild väg finns på en markägares mark så är det denne som måste underhålla vägen. Motortrafik, som bilar, mopeder eller fyrhjulingar, kan skapa ett stort slitage av vägen. För att markägaren inte ska behöva betala för underhållet av vägen, som uppkommit av utomstående trafik, så får markägare bestämma om motortrafik ska förbjudas eller inte. Med andra ord är det tillåtet för markägare att sätta upp en skylt med budskapet Motortrafik förbjuden. Det är dock inte tillåtet att förhindra gående, cyklister eller ridande på vägen.

Slutsats om skyltning av privat mark

  • Det är inte okej att sätta upp skyltar som hindrar folk från att ta del av mark som är skyddad av allemansrätten. För att få sätta upp sådana skyltar så krävs det ett tillstånd från kommunen eller länsstyrelsen.
  • Om markägaren har satt upp en skylt utan tillstånd så kan kommunen be denne att plocka ner skylten. Detta kan kombineras med en bot.
  • Det är tillåtet att sätta upp förbudsskyltar som hindrar folk från att överträda er hemfridszon.
  • Har ni en privat brygga så är det okej att sätta upp en skylt med texten Privat brygga. Dock är det tillåtet för utomstående att vistas på bryggan en kortare tid, så länge de inte hindrar er från att använda bryggan.
  • Finns det en enskild väg på er tomt så är det tillåtet för er att sätta upp en skylt som förbjuder motortrafik. Det är dock inte tillåtet att förhindra gående, cyklande eller ridande personer att ta del av vägen. Vill man ändå hindra folk från att vandra på er väg så krävs det ett tillstånd på samma sätt som ovan.
  • Det är tillåtet att sätta upp en skylt som uppmärksammar faror på marken. Exempelvis om där finns tjurar eller branta stup.

Läs mer hos:

Naturvårdsverket

Riksdagen

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss