Utrymningsplaner

Utrymningsplaner skall sättas upp i byggnader som är öppna för allmänheten och på arbetsplatser. Enligt SIS (Svenska Institutet för standarder) Svensk standard (SS 2875) skall ett utrymningsplan använda sig av en standardiserad utformning på symboler som som förlitar sig så lite på ord som möjligt. Syftet med utrymningsplanen är att hjälpa de människor som befinner sig på platsen att orientera sig i relation till möjliga utrymningsvägar.

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2020:1) ska en utrymningsplan:

1. visa alla utrymningsvägar, inklusive tillfälliga utrymningsplatser,
2. visa plats för återsamling,
3. ange hur räddningstjänst och annan nödvändig hjälpinsats larmas, och
4. när detta är aktuellt, visa placering av handbrandsläckare, manuella
larmutlösningsdon och larmtelefon.

Utrymningskarta

Om inte alla nödutgångar är tillgängliga för personer med nedsatt funktionsförmåga så skall det vara tydligt uppmärkt vilka utgångar som dessa personer kan använda. Annan information kan finnas med på utrymningsplanen om det inte stör läsningen av den.

Vi hjälper er med design och tillverkning av er / era utrymningskartor. Vi kan tillverka dessa med eller utan taktil text och symboler och punktskrift. Våra utrymningsplaner tillverkas i de bästa materialen på marknaden, hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

Läs mer på AFS 2020:1

JC Gravyr & tryck logga

Låt oss hjälpa er!

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några funderingar. Vi hjälper er mer än gärna.

Kontakta oss